...
Cookie- & privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 13 augustus 2021

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u onze website gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze website te verlenen en te verbeteren. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

INTERPRETATIE EN DEFINITIES

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de volgende betekenissen. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Onderneming (aangeduid als “de Onderneming”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Tuin- en bouwservice Mere, Schoolstraat 96, 9420 Mere.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die onder meer de gegevens van uw surfgeschiedenis op die website bevatten.
 • Land verwijst naar: België
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot onze website, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Onder dienstverlener wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de onderneming verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het bedrijf in dienst worden genomen om onze website te faciliteren, om onze website namens het bedrijf te verlenen, om diensten uit te voeren die verband houden met onze website of om het bedrijf bij te staan bij het analyseren van hoe onze website wordt gebruikt.
 • Gebruiksgegevens zijn (anonieme) gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van onze website, hetzij vanuit de infrastructuur van onze website zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar Tuin- en bouwservice Mere, bereikbaar via https://tbsmere.be/
 • betekent het individu dat toegang heeft tot of gebruik maakt van onze website, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke een dergelijk individu toegang heeft tot of gebruik maakt van onze website, zoals van toepassing.

HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze onze website, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Emailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoon
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van onze website. Bij de vertoning van de cookies kan u ervoor kiezen dit slechts beperkt en geheel anoniem te laten gebeuren.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw Apparaat (bijv. IP-adres), het type browser, browserversie, de pagina’s van onze dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-identificatoren en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u onze website opent met of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze dienst bezoekt of wanneer u onze website benadert met of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en cookies

Wij gebruiken cookies om de activiteit op onze website te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die worden gebruikt zijn mogelijks tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze website te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:

 • Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. u kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze diensten mogelijk niet gebruiken. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat deze cookies weigert, kan onze dienst gebruik maken van cookies.

   

   

  Gebruik van uw persoonlijke gegevens

  Wij kunnen persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om onze dienst te verlenen en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze dienst te controleren.
  • Om contact met u op te nemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de push-notificaties van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteeronze websiteen, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.
  • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u reeds hebt gekocht of waarover u reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
  • Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
  • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als going-concern of als onderdeel van een faillissement, vereffening of soortgelijke procedure, waarbij persoonsgegevens die door ons over onze onze websitegebruikers worden bijgehouden tot de overgedragen activa behoren.
  • Voor andere doeleinden: Wij kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

  Wij kunnen uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen:

  • Met dienstverleners: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met dienstverleners om het gebruik van onze dienst te monitoren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
  • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van al of een deel van onze activiteiten aan een ander bedrijf.
  • Met filialen: Wij kunnen uw informatie delen met onze mogelijks toekomstige filialen, in welk geval wij van die filialen zullen eisen dat zij dit privacybeleid respecteren. Filialen omvatten onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle met ons staan.
  • Met zakelijke partners: Wij kunnen uw informatie delen met onze bedrijfspartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
  • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of op een andere manier met andere gebruikers in de openbare ruimtes interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk naar buiten worden verspreid.
  • Met uw toestemming: Wij kunnen uw persoonlijke informatie voor andere doeleinden openbaar maken met uw toestemming.

  Bewaring van uw persoonsgegevens

  Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet. Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

  Wij zullen ook gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens langer te bewaren.

  Overdracht van uw persoonsgegevens

  Uw informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, wordt verwerkt in de bedrijfsvestigingen van onze organisatie en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers die zich bevinden buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

  Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw verstrekking van dergelijke informatie vertegenwoordigt uw instemming met deze overdracht.

  Wij zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

  Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

  Zakelijke Transacties

  Als wij betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander privacybeleid komen te vallen.

  Wetshandhaving

  Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken indien zij daartoe wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

  Andere wettelijke voorschriften

  Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

  • Voldoen aan een wettelijke verplichting
  • De rechten of eigendom van de Onderneming te beschermen en te verdedigen
  • Mogelijke misstanden in verband met onze website te voorkomen of te onderzoeken
  • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van onze website of het publiek te beschermen
  • Bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

  Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

  De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

  Privacy van kinderen

  Onze dienst richt zich niet tot personen onder de leeftijd van 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de leeftijd van 13. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij er achter komen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, dan nemen wij stappen om die informatie van de servers te verwijderen.

  Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw informatie en uw land vereist toestemming van een ouder, dan kunnen wij de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat wij die informatie verzamelen en gebruiken.

  Links naar andere websites

  Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u klikt op een link van een derde partij, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden u ten sterkste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

  Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

  Wijzigingen in dit privacybeleid

  Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen en de “Laatst bijgewerkt”-datum bovenaan dit privacybeleid bij te werken.

  U wordt geadviseerd dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

  Neem contact met ons op

  Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.